ZWROTY

Nie przyjmujemy zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 38 a. Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem

Aby zrealizować proces zwrotu należy odesłać produkt wraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres:

"ALU-GUM" Sławomir Wizner
ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce

telefon kontaktowy: +48 792-171-171
e-mail: alumy@alugum.pl

Formularz zwrotu: POBIERZ

REKLAMACJA

Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczycącej zawartej umowy. W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, gdzie zostaną uzgodnione szczegóły. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Informujemy, że dla kupujących niebędących Konsumentami, sprzedawane przez nas towary objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

Ograniczenie prawa do odstąpienia:
Rzecz, którą po dostarczeniu trwale połączysz z innymi rzeczami. Np.: olej samochodowy, który wlejesz do auta.

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI 1 rok

rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców w zakresie dopuszczalnym przez prawo

Aby zrealizować proces reklamacji należy odesłać produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym  na adres:

"ALU-GUM" Sławomir Wizner
ul. Starokościelna 12, 63-750 Sulmierzyce

telefon kontaktowy: +48 792-171-171
e-mail: alumy@alugum.pl

Formularz reklamacji: POBIERZ

Zarejestruj się